Personal Results Oy

TEHOKKUUTTA HYVINVOINNIN JA TULOKSELLISUUDEN KARTOITUKSEEN

TYÖSSÄJAKSAMISTA JA TUOTTAVUUTTA

PRO-ohjelmistomme

Tarjoamme tehokkaan johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin yhdistävän ohjelmiston, jolla on helppo kehittää koko organisaation toimintaa.

PRO-ohjelmistomme avulla yhdistät sujuvasti henkilöstön kehityskeskustelut, strategian muuttamisen tuloksiksi sekä henkilöstön sitouttamisen. Ohjelmiston lisäksi ja tueksi tarjoamme konkreettista kehittämispalvelua, jonka tuloksena yhteisön toiminta tehostuu ja tavoitteisiin sitoutuminen lisääntyy. Tavoitteet ja tuloksiin johtavat valinnat siirrämme luonnolliseksi osaksi päivittäistä työtä. Tavoitteenamme on luoda ohjelmiston avulla jatkuva, molempia hyödyttävä dialogi esimiehen ja alaisen välille.

Palvelumme on luonnollinen osa henkilöstön hyvinvoinnin varmistamisessa sekä strategisen johtamisen vahvistamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Lomakkeen täyttäminen

Palvelumme

Tiimityöskentely

TYÖSSÄJAKSAMISTA JA TUOTTAVUUTTA

Tehokas työhyvinvointikartoitus

Personal Results Oy tarjoaa tehokkaan johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin yhdistävän ohjelmiston, jolla on helppo kehittää koko organisaation toimintaa.

Ohjelmiston ohessa tarjoamme konkreettista kehittämispalvelua, jonka tuloksena yhteisön toiminta tehostuu ja tavoitteisiin sitoutuminen lisääntyy. Tavoitteet ja tuloksiin johtavat johtavat valinnat siirrämme luonnolliseksi osaksi päivittäistyötä. Päätavoitteenamme on luoda ohjelmiston avulla jatkuva, molempia hyödyttävä dialogi esimiehen ja alaisen välille.

HYVINVOINTIA JA PAREMPAA TULOSTA

Tavoitteena tulos

PRO-ohjelmistomme on web-pohjainen palvelu, jossa yhdistyvät yrityksen henkilöstön kehityskeskustelu, strategian muuttaminen tuloksiksi ja henkilöstön sitouttaminen.

Palvelu pureutuu:

  • Strategiaan sitouttamiseen

  • Tuottavuuden parantamiseen

  • Hyvinvoinnin kehittämiseen


Palvelu on tarkoitettu kaikille yrityksille ja yhteisöille, koko henkilöstölle.

TOIMINTATAPA

1. Alkuvalmistelut
Puramme asiakkaan kanssa yrityksen tuottavuuden osatekijöidensä tuloksi.

2. Asiat näkyviksi
Teemme tuottavuuden osatekijät esimiehille ja alaisille näkyviksi, ymmärrettäviksi ja johdettaviksi verkkosovelluksen avulla.

Keskitymme seuraaviin osa-alueisiin:

  • Strategiseen johtamiseen

  • Operatiiviseen johtamiseen

  • Kehittämiseen ja osaamiseen

  • Henkilöstön Hyvinvointiin


3. Ymmärryksen kehittäminen
Valmennamme prosessiin osallistuvat ymmärtämään inhimillisen vuorovaikutuksen ja ihmisten hyvinvoinnin merkityksen tuottavuudelle.

4. Johtaminen
Tarjoamme valmiit johtamisalustat vuorovaikutuksen edistämiseksi organisaation kaikilla tasoilla.