KARTOITA YRITYKSESI HYVINVOINTI

TUOTTAVUUTTA MOTIVOITUNEEN HENKILÖSTÖN AVULLA

Palvelumme on luonnollinen osa henkilöstön hyvinvoinnin varmistamista, strategisen johtamisen vahvistamista ja liiketoiminnan kehittämistä.

Työhyvinvointi koostuu monesta tekijästä: toimivasta työympäristöstä ja vuorovaikutuksesta, tasapuolisesta ja osallistavasta toiminnasta, mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä. Hyvinvointia tulee mitata säännöllisesti, sillä erilaiset yritykseen ja työskentely-ympäristöön muutosta aiheuttavat tekijät vaikuttavat myös työhyvinvointiin. Myös yksittäisen työntekijän kohtaavat haasteet saattavat jäädä huomioimatta ilman jatkuvaa työilmapiirin seurantaa.

Voit valita hyvinvointikartoitustasi varten valmiin alustan, jonka avulla voit seurata muuttuvia tekijöitä. Autamme myös räätälöimään juuri sinun yritykseesi sopivan kartoituksen, jolloin voit seurata kohdistetusti omaa yritystäsi kiinnostavia hyvinvointitekijöitä.

Raportoinnissa voit valita yrityksellesi sopivimman tai käyttää useita raportteja analyysisi pohjaksi. Avainsanat kertovat tiettyjen asioiden toistumisen vastauksissa ja auttavat kehittämään työilmapiiriä ja -hyvinvointia.