Personal Results Oy

TYÖSSÄJAKSAMISTA JA TUOTTAVUUTTA

Tarjoamme asiakkaillemme helppokäyttöisen verkkopalvelun, jonka avulla voi parantaa työyhteisöjen tuottavuutta ja hyvinvointia.

Olemme yritysten ja yhteisöjen sisäisen tiedon hyödyntämiseen erikoistunut yritys. Keskitymme henkilöstön työhön liittyvän osaamisen ja kehittämisen kannalta olennaisen tiedon esille nostamiseen ja hyödyntämiseen. Vahvistamme yhteisön sisäistä toimintakykyä ja eheyttä ulkoisten paineiden keskellä.

Web-pohjainen PRO-ohjelmistomme on SaaS-palvelu, joka yhdistää tehokkaan johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin. Sen avulla on helppo kehittää koko organisaation toimintaa. Ohjelmiston avulla luot jatkuvan, esimiestä ja alaista hyödyntävän dialogin esimiehen ja alaisen välille.

Lisäämme toimijoiden välistä luottamusta avoimuuden ja läpinäkyvyyden avulla. Luottamuksen rakentaminen auttaa parantamaan tuottavuutta henkilöstön sitoutuneisuuden ja motivaation ansiosta. Palvelumme perustuu ihmisten kunnioittamiseen, kuulemiseen ja osallistamiseen määrämuotoisten dialogien avulla.