VALMIIT JOHTAMISALUSTAT

DIGITAALISET KARTOITUSPOHJAT
PRO-Ohjelmiston avulla luot jatkuvan dialogin osaksi päivittäistä työskentelyä ja parannat työhyvinvointia.

Tarjoamme valmiit johtamisalustat vuorovaikutuksen edistämiseksi organisaation kaikilla tasoilla. Ohjelmiston avulla tavoitteiden seuranta, suoritusten arviointi ja yksittäisten kehitysideoiden tallentaminen tapahtuu nopeasti ja niiden analysointi on vaivatonta suoraan järjestelmässä. Palvelu soveltuu kaikille yrityksille ja yhteisöille.

Ohjelmistomme luo verkkopalvelukonseptin kehittämiskohteiden esille nostamiseen ja ratkaisemiseen. Konsepti tarjoaa työyhteisöille helppokäyttöisellä tavalla mahdollisuuden löytää haasteet sekä välineet, toimintamallit ja prosessit niin päivänpolttavien kuin strategisten johtamis- tai kehittämishaasteiden ratkaisemiseen.

 

Ohjelman avulla eteneminen tapahtuu vuorovaikutteisesti ja ymmärrystä lisäävästi sekä yrityksen kirjoituskulttuuria nostaen.

 

PRO-Ohjelmiston avulla voit kehittää yrityksessäsi

 • johtamista ja vuorovaikutusta

 • uusia kompetensseja ja oppimista

 • jatkuvia seurannan menetelmiä

 • toimintamalleja

 • yhteistoimintaa

 • osallistamista ja hyvinvointia

Mies tietokoneen kanssa

Dialoginen johtaminen

 • Strategian sitouttamiseen

 • Tuottavuuden parantamiseen

 • Hyvinvoinnin kehittämiseen

Monipuoliset kartoitukset

 • Osallista henkilöstösi heitä koskevien asioiden käsittelyyn, suunnitteluun ja toteuttamiseen

 • Luo osallistumisesta motivaatiota tavoitteiden saavuttamiseksi

Hyödynnä tehokkaasti

 • Jatkuva palautteenanto

 • Kehityskeskustelut

 • Osaamiskartoitukset

 • Työhyvinvointikyselyt

 • Perehdytys

 • Auditoinnit